Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy

Centrala - Pyrzyce
Oddział w Bielicach - Bielice
Oddział w Dolicach - Dolice
Oddział w Warnicach - Warnice
Oddział w Stargardzie - Stargard