Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim

Centrala - Janów Lubelski
Oddział w Chrzanowie - Chrzanów Trzeci (Chrzanów)
Oddział w Godziszowie - Godziszów
Oddział w Dzwoli - Dzwola
Oddział w Potoku Wielkim - Potok Wielki