Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Ożarowie

Centrala - Ożarów
Oddział w Ćmielowie - Ćmielów
Oddział w Tarłowie - Tarłów