Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu

Centrala - Sandomierz