Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Nadsański Bank Spółdzielczy

Centrala - Stalowa Wola
Oddział w Bojanowie - Bojanów
Oddział w Jeżowem - Jeżowe
Oddział w Ulanowie - Ulanów
Filia w Krzeszowie - Krzeszów
Oddział w Nowej Sarzynie - Nowa Sarzyna
Oddział Rzeszów - Rzeszów