Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Staszowie

Centrala - Staszów
Oddział w Iwaniskach - Iwaniska