Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu

Centrala - Tarnobrzeg
Centrala - Centrum Rozliczeniowe - Tarnobrzeg
Oddział Gorzyce - Gorzyce
Oddział Nisko - Nisko
Oddział Łoniów - Łoniów
Oddział Lipnik - Lipnik
Oddział Bidziny - Bidziny
Oddział Baranów Sandomierski - Baranów Sandomierski
Oddział Rudnik n/Sanem - Rudnik n/Sanem
Oddział Nowa Dęba - Nowa Dęba
Oddział w Stalowej Woli - Stalowa Wola