Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Zaleszanach

Centrala - Zaleszany
Oddział w Radomyślu n.Sanem - Radomyśl n.Sanem