Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Szczucinie

Centrala - Szczucin
Filia Mędrzechów - Mędrzechów