Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Pilźnie

Centrala - Pilzno
Oddział w Szerzynach - Szerzyny