Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Pilźnie)

Centrala - Pilzno
Oddział w Szerzynach - Szerzyny