Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Pilźnie)

Centrala - Pilzno
O. w Szerzynach - Szerzyny