Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Oddział Ostrołęka - Ostrołęka
Oddział operacyjny Czerwin - Czerwin
Centrala - Brodnica
Oddział w Chełmży - Chełmża
Oddział w Rypinie - Rypin
Oddział w Grudziądzu - Grudziądz
Oddział w Nowym Mieście Lubawskim - Nowe Miasto Lubawskie
Oddział w Brodnicy - Brodnica
Oddział w Świeciu n/Wisłą - Świecie
Oddział w Toruniu - Toruń
Oddział w Bydgoszczy - Bydgoszcz
II Oddział w Bydgoszczy - Bydgoszcz
Oddział w Elblągu - Elbląg
Oddział w Gdyni - Gdynia
Oddział w Kwidzynie - Kwidzyn
Oddział w Chełmży - Chełmża
Oddział w Grudziądzu - Grudziądz