Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Golubiu - Dobrzyniu

Centrala - Golub-Dobrzyń