Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim

Centrala - Kowalewo Pomorskie