Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Łasinie

Centrala - Łasin
Oddział Świecie n/Osą - Świecie n/Osą