Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Toruniu

Oddział w Chełmnie - Chełmno
Centrala - Toruń