Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kłodzku

Oddział w Dusznikach Zdroju - Duszniki-Zdrój
Centrala - Kłodzko
Oddział w Dusznikach Zdroju - Duszniki-Zdrój
Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej - Bystrzyca Kłodzka