Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie

Centrala - Dzierżoniów