Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Świdnicy

Centrala - Świdnica
Oddział Głuszyca - Głuszyca
Oddział Marcinowice - Marcinowice
Oddział Żarów - Żarów