Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Świdnicy)

Centrala - Świdnica
O. Głuszyca - Głuszyca
O. Marcinowice - Marcinowice
O. Żarów - Żarów