Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie

Centrala - Nowa Ruda