Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Lipnie

Centrala - Lipno