Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Radziejowie

Centrala - Radziejów
Oddział Dobre - Dobre