Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy

Centrala - Włocławek