Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kowalu

Centrala - Kowal
Oddział Koneck - Koneck
Oddział Lubień Kujawski - Lubień Kujawski
Oddział Szpetal Górny - Szpetal Górny