Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Centrala - Lubraniec
Oddział w Chodczu - Chodecz
Oddział w Izbicy Kujawskiej - Izbica Kujawska
Oddział w Boniewie - Boniewo