Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Centrala - Kobierzyce
Oddział Operacyjny w Łagiewnikach - Łagiewniki
Oddział Operacyjny we Wrocławiu - Wrocław