Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Kobierzycach)

Centrala - Kobierzyce
Oddział Operacyjny w Łagiewnikach - Łagiewniki
Oddział Operacyjny we Wrocławiu - Wrocław