Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Miliczu)

Centrala - Milicz
Oddział w Cieszkowie - Cieszków
Oddział w Krośnicach - Krośnice