Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Miliczu

Centrala - Milicz
Oddział w Cieszkowie - Cieszków
Oddział w Krośnicach - Krośnice