Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Miliczu)

Centrala - Milicz
O. w Cieszkowie - Cieszków
O. w Krośnicach - Krośnice