Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

Centrala - Trzebnica