Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie

Centrala - Żmigród