Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie

Centrala - Dołhobyczów
Oddział Mircze - Mircze
Oddział w Trzeszczanach - Trzeszczany