Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy we Frampolu

Centrala - Frampol