Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Izbicy

Centrala - Izbica