Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Księżpolu

Centrala - Księżpol