Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Centrala - Staw Noakowski