Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Centrala - Tarnogród
Oddział Potok Górny - Potok Górny