Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Centrala - Werbkowice
Oddział w Horodle - Horodło