Lista oddziałów wybranego banku (Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu)

Oddział w Komarowie - Komarów
Centrala - Zamość
Oddział w Komarowie - Komarów
Oddział w Grabowcu - Grabowiec
Oddział w Józefowie - Józefów k/Biłgoraja
Oddział w Sitnie - Sitno
Oddział w Skierbieszowie - Skierbieszów
Oddział w Zwierzyńcu - Zwierzyniec
Oddział w Krynicach - Krynice